Κοινωνία

Υπογράφτηκε το έργο για συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου Α5 Επαρχίας Λάρνακας

Με γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρεται ότι «υπεγράφη το Συμβόλαιο με αριθμό ΚΠΣ/45/2021/Ε(Α) για «Περιοδική συντήρηση Αυτοκινητόδρομου Α5 Επαρχίας Λάρνακας».

Αναλυτικά το έργο «περιλαμβάνει την επίστρωση σε συγκεκριμένους δρόμους με μια επιφανειακή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος ονομαστικού πάχους 50 χιλ. σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, αφού προηγηθεί η αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε αντίστοιχο βάθος, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων εργασιών. Ακόμα το συμβόλαιο περιλαμβάνει την επίστρωση με μια επιφανειακή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος ονομαστικού πάχους 50 χιλ. σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, χωρίς να προηγηθεί η αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε άλλους δρόμους».

Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει Ιούνιο 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 11 εβδομάδες και κόστος €1.329.230,00 συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της εταιρείας «Iacovou Construction Ltd», ο Νικόλαος Κοζάκος, Πολιτικός Μηχανικός».