Εθνικά Θέματα

Βολές Όλμων 120χιλ και 81χιλ από Μονάδες της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού

Την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Τσερίου  βολές υποδιαμετρήματος όλμων 120χιλ. και όλμων 81χιλ., από Μονάδες της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού.

Οι βολές αποτελούν μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ολμιστών και σκοπό έχουν την εξοικείωση του προσωπικού με τη λειτουργία των όλμων, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας.