Κύπρος

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει το Hotel Academy

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με την ομάδα Manzalab, MBA ESG Paris και το Πανεπιστήμιο Fachhochschule Dresden, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Hotel Academy, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 9.30 π.μ. Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση στοχεύει στην παρουσίαση του προγράμματος Hotel Academy, καθώς και σε μια πρώτη ανάλυση των κριτηρίων που απαιτούνται για την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στη Διοίκηση Φιλοξενίας. Το Πρόγραμμα Hotel Academy στοχεύει στη σύλληψη και τη δοκιμή ενός ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων και παιδαγωγικών μεθόδων που βασίζονται στα πιο προηγμένα διαδραστικά εργαλεία και παιδαγωγικές πρακτικές προς όφελος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Βιομηχανία της Φιλοξενίας.

Επιπλέον, θα διεξαχθούν συζητήσεις με διάφορους ομιλητές από τη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού και του πως μπορεί ο τελευταίος να επωφεληθεί από τη χρήση της εικονικής τεχνολογίας.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους της διοίκησης ξενοδοχείων και τουρισμού, ακαδημαϊκούς και καθηγητές των συγκεκριμένων τομέων, εμπειρογνώμονες από τις ξενοδοχειακές και τουριστικές βιομηχανίες, καθώς και το ευρύ κοινό που μπορεί να ενδιαφέρεται για τα θέματα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.erasmus-hotelacademy.com/multiplier-events