Κοινωνία

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσεις το «κορονοπρόστιμο»;

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και η επιβολή πρόστιμων της Αστυνομίας σε πολίτες που δεν συμφέροντα με τα νέα διατάγματα της κυβέρνησης που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο.

Το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων είναι αυτό των 300 ευρώ, το οποίο οι  παραβάτες να καλούνται να πληρώσουν σε περίοδο εντός 15 ημερών.

Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς φέρεται να μην συμφύρονται με αποτέλεσα τη μη καταλάβω του εξώδικου προστίμου, γεγονός το οποίο προκαλεί την αύξηση του ποσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα εξώδικα πληρώνονται σε διάστημα 15 ημερών, ενώ σε περίπτωση παράλειψης, το ποσό του προστίμου, αυξάνεται κατά το ήμισυ και δίνεται επιπρόσθετη διορία για άλλες 15 ημέρες. Αν και τότε το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί, τότε συμπληρώνεται φάκελος και η υπόθεση οδηγείται ενώπιον Δικαστηρίου.

300 περίπου παράπονα πολιτών

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέχρι στιγμής περίπου τα 300 εκ των καταγγελθέντων πολιτών, έχουν εκφράσει το παράπονο τους σε (θεωρούν άδικη την καταγγελία τους) μέσω επιστολής στην αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε για διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων και ζητούν όπως το εξώδικο πρόστιμο εξεταστεί.

Η Αρμόδια επιτροπή με τη σειρά της καλείται να εξετάσει του ισχυρισμούς των παραπονούμενων, σε μια προσπάθεια να διαφανεί κατά πόσον το αίτημα τους είναι αποδεκτό και θα προχωρήσουν στη διαγραφή τους εξώδικου πρόστιμου.

Σε αντίθετη περίπτωση η παραβάτες ενημερώνονται με αρνητική απάντηση και καλούνται να όπως εξοφλήσουν άμεσα το πρόστιμο τους.

Υπάρχουν και οι αρνητές

«Πονοκέφαλο» προκαλούν και οι περιπτώσεις όπου πολίτες αρνούνται να καταλάβουν το πόσο των 300 ευρώ, ως εξόφληση του πρόστιμου τους, λόγω της άρνησης τους να αποδεχτούν τόσο τα σχετικά διατάγματα της Κυβέρνησης όσο και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους δεν υπακούσουν σε αυτά.

Αυτοί η μερίδα των ατόμων, είναι οι «αρνητές του ιού», όπου σε αρκετές εκ των περιπτώσεων πρωταγωνιστούν στις συνεχείς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται σε κάθε Επαρχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, πολίτες οι οποίοι δηλώνουν ως «αρνητές του ιού», πέραν των εξώδικων προστίμων που τους επιβάλλονται για μη χρήση της μάσκας καταφεύγουν πολλές φορές σε άλλα παραπτώματα, μέσω των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που όπως έχουμε δει παίρνουν άλλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και με πιο «βαριά» πρόστιμα.