Πολιτική

Ταμεία: Εξοφλούν χρέη 200 εκατ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα της υγείας έως το τέλος του 2020

Την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ταμείων, με “κούρεμα”, προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας έως το τέλος του 2020 προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου-σκούπα που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή η κυβέρνηση στη Βουλή.

Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι οφειλές αυτές ανέρχονται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ και αφορούν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

Πιο συγκεκριμένα, αφορούν σε υποχρεώσεις των ταμείων προς φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, αλλά και προς ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτές οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, θα εκκαθαριστούν και θα πληρωθούν από τον ΕΦΚΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται, όμως, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην ΟΠΑΔ/Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον ΕΟΠΥΥ και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό.

Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έπειτα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά περίσταση παραστατικά ή αποδεικνύεται παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες έχουν εξοφληθεί ως την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης διάταξης.

Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ ΦΠΑ, προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:

Διαγνωστικά κέντρα – εργαστήρια:

– Για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 15.000 ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 5%.

– Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ, έκπτωση 10%.

Ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης για δαπάνες νοσηλείας:

– Για κάθε ποσό οφειλής, προβλέπεται έκπτωση 10%.

Συμβεβλημένοι ιδιώτες ιατροί:

– Για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 4.000 ευρώ, προβλέπεται ποσοστό έκπτωσης 5%.

– Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ, έκπτωση 10%.

Όσον αφορά, τις οφειλές προς ασθενείς ασφαλισμένους και προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν εκκαθαρισθεί εξοφλούνται ολοσχερώς.