Εθνικά Θέματα

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΕΦ με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EΟΑ)-Η ΕΕ και οι προοπτικές στην άμυνα

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EOA), κ. Jiry Sedivy, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κύπρο, για το συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη.

Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα προγράμματα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης δυνατοτήτων του ΕΟΑ (#EDA) που είναι σε εξέλιξη όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (#EDF), η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (#PESCO) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (#EDIDP)  με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συζήτησαν επίσης την πρόοδο υλοποίησης των δύο πρώτων έργων έρευνας και Καινοτομίας Κυπριακών επιχειρήσεων στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, της γνωστής Δράσης  του Υπουργείου Άμυνας της ΚΔ, «ΑΘΗΝΑ». 

Ανταλλάγησαν επίσης απόψεις για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Οργανισμού σε ότι αφορά στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων επ΄ ωφελεία των Κρατών Μελών. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίστηκε από κοινού ότι ο ρόλος του ΕΟΑ θα είναι καταλυτικός για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σημειώθηκε επίσης ότι ο σχεδιασμός ανάπτυξης δυνατοτήτων αποτελεί μια διαρκή και ζωντανή διαδικασία η οποία με την τελική διαμόρφωση του κειμένου πολιτικής με τίτλο «Στρατηγική Πυξίδα» (#Strategic Compass), στο οποίο θα αντικατοπτρίζονται οι απειλές και οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η ΕΕ, θα εμπλουτιστεί ανάλογα. Τελικός σκοπός και στόχος δε είναι, η συμπλήρωση των απαιτήσεων που θα προκύψουν για να επιτευχθεί το επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Δώρο εξ ΕΕ θα λάβει ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια η Κύπρος, αφού θα επωφεληθεί από τα κοινοτικά κονδύλια που θα διατεθούν για έργα άμυνας και ασφάλειας μέσω της Μόνιμης Δομημένης Συνεργασίας (Pesco) της ΕΕ,

Ο Κύπριος υφυπουργός έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, ανακοίνωσε τις ενέργειες που ανέλαβε η Κύπρος για την συμμετοχή στα προγράμματα Pesco, τα οποία αφορούν την αξιοποίηση μέρους των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ που διέθεσε η ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η Κύπρος θα αναπτύξει τεχνολογία διπλής χρήσης για προϊόντα που θα σχεδιαστούν κυρίως για αμυντικούς σκοπούς, τα οποία αργότερα μπορούν να τροποποιηθούν για εμπορική πολιτική χρήση.

Ως παράδειγμα αναφέρθηκαν προγράμματα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι βιομηχανίες ανέπτυξαν τεχνολογία αρχικά για την άμυνα, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς, όπως το GPS και το διαδίκτυο.

Εκτίμηση είναι ότι η Κύπρος πρέπει και θα εκμεταλλευθεί όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα για να εξοπλίσει την κυπριακή εθνοφρουρά από τις τουρκικές ορέξεις στο νησί, όσο γίνεται καλύτερα.

Όσο για τον ευρωπαϊκό στρατό, αυτός αποτελεί όνειρο του Βερολίνου για να ελεγχθεί ολόκληρη η γηραιά ήπειρος, και που δεν θα επιτρέψουν ποτέ πιθανότατα οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

http://www.army.gov.cy/el/news/636