Εθνικά Θέματα

Συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς σε γαλλικό συνέδριο «European Cyber Commanders Conference»-Ο κυβερνοπόλεμος στο σύγχρονο πεδίο μάχης

Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γαλλία, η Διοίκηση Κυβερνοάμυνας του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, διοργάνωσε διαδικτυακό συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν οι Διοικητές Κυβερνοάμυνας των Κρατών-Μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Την Εθνική Φρουρά εκπροσώπησε ο Διοικητής της Διοίκησης Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Κυβερνοάμυνας (ΔΕΠΚΥΒ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), Συνταγματάρχης Νικόλαος Κασσιανίδης .

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των Διοικητών Κυβερνοάμυνας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συλλογικής αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών.

Ως αντικειμενικός σκοπός της Γαλλικής Διοίκησης Κυβερνοάμυνας, καθορίστηκε η επαύξηση των δυνατοτήτων της ΕΕ στην αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών, όχι μόνο με την ενίσχυση των δυνατοτήτων του κάθε Κ-Μ, αλλά και με μια ενεργητική προσέγγιση της ΕΕ απέναντι σε κάθε κυβερνοαπειλή. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις του κυβερνοχώρου για το 2035 και εντεύθεν.

 Στην παρέμβαση του, ο Διοικητής της ΔΕΠΚΥΒ, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Αμυντικών Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας, η οποία θα συντονίζει και θα συγχρονίζει της ενέργειες για εντοπισμό, ανάλυση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κυβερνοαπειλών, ώστε η ΕΕ να προλαβαίνει ή/και να αποκρούει άμεσα κάθε κυβερνοεπίθεση.

 Το συνέδριο, ολοκληρώθηκε με ομιλία του Αρχηγού των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγού Thierry Burkhard, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των φορέων Κυβερνοάμυνας κάθε Κ-Μ, σε κάθε επίπεδο: στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό.

 Η συμμετοχή του  Διοικητή της ΔΕΠΚΥΒ στο συνέδριο, το οποίο εντάσσεται στο πλέγμα των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά με τις Ένοπλες Δυνάμεις φίλων και συμμαχικών χωρών, κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων και την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους κατάρτισής.

Ο Κυβερνοπόλεμος αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα ισχύος μιας χώρας δυνάμενος να επιτύχει πολιτικούς σκοπούς.

Ο Κυβερνοπόλεμος παρέχει τη δυνατότητα σε κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες να αντισταθμίσουν τυχόν μειονεκτήματα στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος.