Κύπρος

Σύμφωνα με έρευνα, η διαφθορά στα κατεχόμενα βρίσκεται στα ύψη

Σύμφωνα με  έκθεση έρευνας, η διαφθορά θεωρείται ευρέως διαδεδομένη στη βόρεια Κύπρο

Η έκθεση διαπίστωσε ότι “η προσφορά χρημάτων στους ψηφοφόρους ή  η παροχή μιας ειδικής χάρης κατά τις εκλογές ήταν πολύ συνηθισμένη”

Η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη και ένα σοβαρό πρόβλημα στο βορρά, σύμφωνα με μια νέα έκθεση σχετικά με τις αντιλήψεις των Τουρκοκυπρίων για τη διαφθορά.

Η «Αντιλήψεις για τη Διαφθορά στη Βόρεια Κύπρο: Έκθεση 2020», στοχεύει στην κάλυψη ενός κενού όσον αφορά την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το βόρειο τμήμα του νησιού “προσεγγίζει “αυτό το θέμα σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου.

Οι συντάκτες της έκθεσης, Omer Gokcekus (Seton Hall University) και Sertac Sonan (Cyprus International University), δήλωσαν ότι μία από τις πιο σημαντικές πηγές αναφοράς για διαφθορά σε όλο τον κόσμο είναι ο Δείκτης Αντιλήψεων Διαφθοράς (CPI), που ετοιμάζεται ετησίως από το διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό του Βερολίνου Transparency International (TI) από το 1995.

«Το βόρειο τμήμα της Κύπρου δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δείκτη, όπου 180 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο κατατάσσονται με βάση τις αντιλήψεις για διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου, δεν είχαμε ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με την αντίληψη περί διαφθοράς στο βόρειο τμήμα της Κύπρου για μεγάλο χρονικό διάστημα », πρόσθεσαν.

Είπαν ότι με σκοπό την κάλυψη αυτού του κενού και την παροχή επιστημονικών ευρημάτων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στο ευρύτερο κοινό σχετικά με το επίπεδο διαφθοράς, «ξεκινήσαμε να διεξάγουμε έρευνα για τις αντιλήψεις διαφθοράς στο βόρειο τμήμα της Κύπρου το 2017 για λογαριασμό Friedrich Ebert Stiftung Cyprus Office ». Η μελέτη επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση και η τρέχουσα είναι η τέταρτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 88%  των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι υπάρχει δωροδοκία και διαφθορά στο βορρά, ενώ το 58%  πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ένα «πολύ σοβαρό πρόβλημα».

Συνολικά 351 άτομα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες που είναι μέλη του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου ερωτήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία TI-CPI και οι ερωτήσεις επεκτάθηκαν  ειδικά για τη βόρεια Κύπρο, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Οι ερωτηθέντες είπαν ότι οι τρεις πιο συνηθισμένες συναλλαγές όπου πραγματοποιείται «δωροδοκία ή πρόσθετη πληρωμή χωρίς έγγραφα» είναι οι «κατανομή και μίσθωση δημόσιων γαιών και κτιρίων» (55 %), «κίνητρα» (46 %) και «δημόσιες συμβάσεις και άδειες» (45% ).

Οι τομείς όπου η δωροδοκία είναι η λιγότερο κοινή είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπου περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (53% ) δήλωσαν ότι δεν υπάρχει δωροδοκία. Ακολούθησε «λήψη ευνοϊκών δικαστικών αποφάσεων» (44 %) και απόκτηση «δημοτικών υπηρεσιών» (33 %).

Σύμφωνα με την έκθεση, λίγο περισσότεροι από ένας στους δέκα επιχειρηματίες (12 %) έχουν καταβάλει δωροδοκία τον τελευταίο χρόνο. Διαπίστωσε επίσης ότι οι δημόσιοι πόροι καταχρώνται από πολιτικούς και ανώτερα στελέχη.

Συνολικά το 57 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κατάχρηση δημόσιων πόρων από «υπουργούς»/υπαλλήλους για προσωπικούς ή κομματικούς σκοπούς είναι «πολύ συνηθισμένη». Οι πολιτικοί (55% ) θεωρούνται ως η ομάδα μεταξύ των οποίων η διαφθορά είναι «πολύ συχνή», ακολουθούμενη από ανώτερους «δημόσιους υπαλλήλους» (46%).

Περισσότεροι από έξι στους 10 ερωτηθέντες (65% ) δήλωσαν επίσης ότι δεν υπάρχουν «σαφείς διαδικασίες και λογοδοσία που διέπουν την κατανομή και τη χρήση των δημόσιων κεφαλαίων», ενώ το 67%  πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν «ανεξάρτητα ιδρύματα που ελέγχουν τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ‘.

Από εκείνους που πιστεύουν ότι υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, μόνο το 21 % πιστεύει ότι είναι «πολύ αποτελεσματικές» στην πρόληψη της κατάχρησης.

«Η πεποίθηση μεταξύ των επιχειρηματιών ότι η δικαστική εξουσία είναι αρκετά ανεξάρτητη για να δικάσει τους κατόχους πολιτικής εξουσίας για καταχρήσεις δεν είναι επίσης ισχυρή», αναφέρεται στην έκθεση, προσθέτοντας ότι μόνο το 26 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει. Μόνο το 24 % αυτών που απάντησαν «ναι» πιστεύουν ότι η δικαστική εξουσία είναι «πολύ αποτελεσματική» στην πρόληψη της διαφθοράς των πολιτικών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόνο το ένα τρίτο πιστεύει ότι η αστυνομία είναι επιτυχής/αποτελεσματική στην καταπολέμηση ή την αποκάλυψη της διαφθοράς.

Περίπου τέσσερις στους 10 αισθάνονται σίγουροι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο αποτελεσματικά σε αυτό το θέμα, ενώ τα δικαστήρια έρχονται τρίτα με 29% .

Σε μια άλλη ερώτηση, μόνο το 9 % δήλωσε ότι πιστεύει ότι η «κυβέρνηση» ήταν «πολύ επιτυχημένη» στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ το 65 % δήλωσε ότι ήταν «πολύ ανεπιτυχής».

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης εάν πιστεύουν ότι οι δύο «βουλευτές των οποίων η ασυλία είχε αρθεί» λόγω κατηγοριών διαφθοράς τα τελευταία δύο χρόνια, θα λάβουν σοβαρή ποινή στο τέλος της νομικής διαδικασίας.

Οι περισσότεροι, 81% , δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι αυτοί οι «βουλευτές» δεν θα λάβουν σοβαρή ποινή, ενώ μόνο το 8%  εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά.

Τέλος, η έκθεση διαπίστωσε ότι «η προσφορά χρημάτων στους ψηφοφόρους ή μια ειδική χάρη στις εκλογές ήταν πολύ συνηθισμένη», καθώς οι απαντήσεις δείχνουν ότι είναι συνηθισμένο στον βορρά να «πληρώνουν χρήματα στους ψηφοφόρους ή να προσφέρουν ειδικές χάρες για να ψηφίσουν με συγκεκριμένο τρόπο». Επτά στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει «συχνά» ή «πολύ συχνά».

«Όταν θέσαμε στο κοινό μια παρόμοια ερώτηση για διαφορετική μελέτη το 2019, το ποσοστό εκείνων που έδωσαν την ίδια απάντηση ήταν 52% », ανέφερε η έκθεση.