Εκκλησία

Πατρών Χρυσόστομος: «…Ας φροντίζωμε για τον εξαγιασμό του σώματος…»

Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρῶν ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, τήν Πέμπτη 12.12.2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἀναφερθείς στήν ἁγία βιοτή καί πολιτεία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ καί ἀφορμή λαβών ἀπό τήν ἀφθαρσία τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἑστίασε στήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, τό ὁποῖο εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί ἐξαγιάζεται μέσα ἀπό τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες, τίς προσευχές καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, φωτιζόμενον ἀπό τήν καθαρότητα τῆς ψυψῆς τοῦ θεουμένου ἀνθρώπου.

Τό σῶμα χαριτωμένο ἀπό τήν θεία Χάρη γίνεται λείψανον ἱερόν καί πολλάκις ἂφθαρτον παραμένει, εἰς βεβαίωσιν ὃτι ἐντός αὐτοῦ παραμένει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης ἀνεφέρθη στό θέμα τῆς λεγομένης «καύσεως» τῶν νεκρῶν καί ἀνέλυσε τά περί τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος.

Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:«Ἂς φροντίζωμε γιά τόν ἐξαγιασμό τοῦ σώματος, χαλιναγωγώντας τά ζοφερά πάθη καί ἀποφεύγοντας τήν φθοροποιό ἁμαρτία, ἀφοῦ τό σῶμα εἶναι ὁ ναός τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος, κατά τόν θειότατον Ἀπόστολον Παῦλον».