Ελληνοτουρκικά

Ομοβροντία NAVTEX από την Τουρκία “σβήνει” όλο το σύμπλεγμα της Μεγίστης!

Με 6 συνολικά παράνομες NAVTEX η Τουρκία αποκλείει το σύμπλεγμα Μεγίστης για το χρονικό διάστημα 16 έως 19 Δεκεμβρίου 2019.

Επιπλέον με 2 ακόμα NAVTEX δεσμεύει περιοχές στα παράλια του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου και Βορειοανατολικά της Νήσου.
Συνημμένα τα κείμενα και συγκεντρωτικός χάρτης…

TURNHOS N/W : 1479/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 17 AND 18 DEC 19 FROM 0600Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

35 20.05 N – 028 31.77 E

36 02.82 N – 028 47.82 E

35 43.95 N – 029 58.75 E

35 04.27 N – 029 58.97 E

35 06.57 N – 029 03.53 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1480/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 17 AND 18 DEC 19 FROM 0600Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

35 44.75 N – 030 00.02 E

35 19.62 N – 030 00.20 E

35 14.90 N – 030 09.00 E

35 17.23 N – 030 44.62 E

35 33.08 N – 030 43.80 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1481/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 17 AND 18 DEC 19 FROM 0900Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

35 57.95 N – 031 17.77 E

35 27.98 N – 031 24.68 E

35 30.43 N – 032 26.92 E

35 58.10 N – 032 14.93 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1482/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 17 AND 18 DEC 19 FROM 0600Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

35 44.63 N – 030 46.58 E

35 54.73 N – 030 09.65 E

36 02.42 N – 030 11.80 E

35 52.53 N – 030 48.28 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1483/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 17 AND 18 DEC 19 FROM 0600Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.18 N – 029 07.78 E

36 28.53 N – 028 46.43 E

36 19.93 N – 028 43.77 E

36 08.93 N – 029 18.93 E

36 14.87 N – 029 18.97 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1484/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 17 AND 18 DEC 19 FROM 0800Z TO 1530Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 27.07 E

36 50.00 N – 028 25.53 E

36 47.82 N – 028 22.00 E

36 41.50 N – 028 22.00 E

36 41.50 N – 028 32.50 E

36 47.53 N – 028 32.50 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1485/19

MEDITERRENEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 18 AND 19 DEC 19 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

35 10.55 N – 032 53.50 E

35 11.00 N – 032 54.50 E

35 14.50 N – 032 55 00 E

35 16.00 N – 032 54.50 E

35 12.00 N – 032 47.50 E

35 11.00 N – 032 50.50 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1489/19

MEDITERRANEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 17 DEC 19 FROM 0600Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 03.00 N – 035 30.00 E

35 54.98 N – 035 30.00 E

35 35.00 N – 035 29.00 E

35 35.00 N – 035 01.98 E

36 03.00 N – 035 02.00 E

CAUTION ADVISED.