Κύπρος

Ολοκλήρωση ΤΑΜΣ «FALCON – SOFEX 2021»

Από 29 Νοεμβρίου έως 08 Δεκεμβρίου 2021, Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών, συμμετείχε στην Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) με την επωνυμία «FALCON – SOFEX 2021», που διοργανώθηκε στην Ρεντίνα, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τριμερούς Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Σερβίας.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και διαλειτουργικότητας κατά την οργάνωση, σχεδίαση και εκτέλεση αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων σε συνθήκες μάχης.

Συγκεκριμένα το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε βολές  ταχείας αντίδρασης, βολές εν κινήσει, νυχτερινές βολές, αγώνα κατοικημένου τόπου, χειρισμό νεκρών και τραυματιών εντός κατοικημένου τόπου, ορεινό αγώνα, ενέργειες σε ενέδρα και ΤΑΜΣ μικρής κλίμακας για σύλληψη στόχου υψηλής αξία.

Η συμμετοχή του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς στην συγκεκριμένη άσκηση, του δίνει τη δυνατότητα για απόκτηση πρόσθετων εμπειριών και συμβάλει στην αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ομάδων ειδικών επιχειρήσεων της ΔΚΔ.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση παρόμοιας φύσης ασκήσεων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Προγράμματος Τριμερής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου και Σερβίας, αντικατοπτρίζουν την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών.

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης που προέβλεπε το σενάριο της άσκησης είναι εξόχως σημαντικά και ανταποκρίνονται σε όλη σχεδόν τη γκάμα των επιχειρήσεων, που θα κληθούν να εκτελέσουν εφόσον απαιτηθεί οι δυνάμεις Καταδρομών της Κύπρου.

Η συνεκπαίδευση με την Ελλάδα πρωτίστως , έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία των τμημάτων καταδρομών μας , γεγονός που θά έχει απτά οφέλη σεκαιρό πραγματικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.