Επιστήμη

Νέα μελέτη: Οι άνθρωποι σκέφτονται πιο αποτελεσματικά όταν ένα ρομπότ στέκεται δίπλα τους και τους προσβάλλει 

Τι άλλο θα ακούσουμε πια… Μια μελέτη που διεξήχθη από την Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης διαπίστωσε ότι η παρουσία ενός «απειλητικού ανθρωποειδούς ρομπότ» στον περίγυρο μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στη βελτίωση της ανθρώπινης γνωσιακής απόδοσης.

Η μελέτη έθεσε ως στόχο να μάθει περισσότερα για το πώς η παρουσία ανθρωποειδών ρομπότ θα επηρέαζε την ανθρώπινη γνώση. Η μελέτη έδωσε στους ανθρώπους μια απλή δοκιμασία, που ονομάζεται έργο Stroop, στην οποία τους είπαν να προσδιορίσουν το χρώμα μιας λέξης ενώ αγνοούσαν την ίδια την λέξη. Για παράδειγμα, η δοκιμή μπορεί να παρουσιάζει τη λέξη “ΜΠΛΕ”, αλλά σε πράσινο κείμενο – στην περίπτωση αυτή, η απάντηση θα είναι “πράσινη”.

Η μελέτη εξέτασε την υπόθεσή ότι η παρουσία ρομπότ μπορεί να ενεργοποιήσει τον πρόσθετο έλεγχο από τον άνθρωπο, διότι οι ενήλικες εκτελούσαν το έργο Stroop δύο φορές: μία φορά μόνοι και άλλη μια παρουσία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που θα προσφέρει είτε θετική (ενσυναίσθηση) είτε αρνητική αίσθηση (περιφρόνηση, έλλειψη ενσυναίσθησης, αρνητικές αξιολογήσεις σχετικά με τη νοημοσύνη του συμμετέχοντα).

Το ρομπότ κινήθηκε σε απόσταση και χρησιμοποιήθηκαν δύο smartphones για τον έλεγχο των χειρονομιών και της ομιλίας του. Στο τέλος της συνεδρίας που συμμετείχαν τα ρομπότ, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας και το αν ήταν θετικά ή αρνητικά.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο “έλεγχος προσοχής των ατόμων” βελτιώθηκε σημαντικά παρουσία του κακού ρομπότ. ” Η απόδοση του έργου Stroop βελτιώθηκε αποκλειστικά με την παρουσία του αρνητικού ρομπότ, ενώ παρέμεινε σχεδόν η ίδια παρουσία κανενός ή του θετικού ρομπότ.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη κατάσταση εγρήγορσης συμβάλλει στην ενεργοποίηση του ελέγχου της προσοχής:

Επομένως, όχι μόνο η συμπεριφορά των ρομπότ μπορεί να αλλάξει την αντίληψη των ανθρώπων για τα ρομπότ, αλλά αυτές οι ιδιότητες είναι ευαίσθητες στην απλή παρουσία ρομπότ που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανθρώπινη γνώση ως συνάρτηση του τύπου αλληλεπίδρασης.