Κύπρος

Κύπρος: ” Διεξαγωγή Τακτικής Άσκησης Στρατηγείων (ΤΑΣ) ΟΛΥΜΠΟΣ- 2021″

Από 02 έως 04 Νοεμβρίου 2021, διεξάγεται από την Εθνική Φρουρά (ΕΦ) η προγραμματισμένη Τακτική Άσκηση Στρατηγείων (ΤΑΣ) μεγάλης κλίμακας, με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΟΣ – 2021», στην οποία συμμετέχουν φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου κρατικού τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σκοπός της άσκησης, είναι η εξέταση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου, Σχηματισμών, Τακτικών Συγκροτημάτων και Διοικήσεων, η εξάσκηση επί θεμάτων οργάνωσης, σχεδίασης, διεξαγωγής επιχειρήσεων και δοκιμής σχεδίων, καθώς και ο τρόπος παροχής υποστήριξης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους λοιπούς κρατικούς φορείς και υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Η άσκηση, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της ΕΦ και των λοιπών Κρατικών Φορέων και Υπηρεσιών και συμβάλλει σημαντικά στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΚΔ σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση κρίσεων.