Πολιτική

Κύπριος πρέσβης: “Το ΣΑ του ΟΗΕ αποτυγχάνει να δει την εφαρμογή των ψηφισμάτων του”

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες του για να αποδείξει ότι τα ψηφίσματα του μπορούν να εφαρμοστούν, δήλωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος του νησιού στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Πέμπτης.

Στη συνεδρίαση, ο Πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου χαιρέτισε την ανανέωση της ειρηνευτικής εντολής του ΟΗΕ στην Κύπρο, αλλά είπε ότι ο λόγος που η Κύπρος παραμένει στην ημερήσια διάταξη για τόσο καιρό είναι η έλλειψη εφαρμογής των πολυάριθμων ψηφισμάτων και η απουσία συνεπειών.

Ο Χατζηχρυσάνθου πρόσθεσε ότι το να επιτραπεί η παγίωση των αποτελεσμάτων της παράνομης χρήσης βίας στην Κύπρο αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο για την αξιοπιστία του ΣΑ του ΟΗΕ.

Το θέμα των Βαρωσίων είπε, είναι ένα συγκεκριμένο πεδίο δοκιμής για την απόδειξη της ικανότητας του Συμβουλίου ασφαλείας να εφαρμόσει τα ψηφίσματά του. Είναι ευθύνη του Συμβουλίου να υπερασπιστεί τα κράτη μέλη του ειδικά τα μικρότερα, από τη βούληση των ισχυρών αντιπάλων τους, πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, ο Χατζηχρυσάνθου τόνισε ότι για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του ΟΗΕ απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης.

«Η ετήσια έκθεση δεν πρέπει να είναι μια συλλογή φακέλων σχετικά με τις συνεδριάσεις και τα έγγραφα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά μια ουσιαστική αντανάκλαση της θέσης του Συμβουλίου», είπε.

Ο Χατζηχρυσάνθου είπε ότι η έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση των συνεπειών των συγκρούσεων, καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής των αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ και των επιπέδων συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων.

Θα πρέπει, επιπλέον, να περιλαμβάνει αξιολόγηση της απόδοσης του Συμβουλίου στην εκπλήρωση βασικών πτυχών της εντολής του και αξιολόγηση των τρόπων με τους οποίους θα εξασφαλίσει την ειρηνική επίλυση των διαφορών ενώπιόν του.

Επιπλέον είπε, η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγική ανάλυση των βαθύτερων αιτιών των συγκρούσεων και τρόπους που θα επιτρέψουν στην απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ να είναι πιο ολοκληρωμένη.

Η μετατόπιση του πληθυσμού και οι εγγενείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν.