Πολιτική

Καζίνο Ελληνικού: Μόνο με τη Mohegan συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την άδεια

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ) απέρριψε ομόφωνα την προσφορά της Hard Rock International (HRI) για το καζίνο στο Ελληνικό.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έκανε δεκτό ως έχει το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού βάσει του οποίου η Hard Rock τίθεται εκτός της διαδικασίας, καθώς σημειώνονταν παρατυπίες και ελλείψεις στον φάκελο των νομιμοποιητικών εγγράφων που δεν επιδέχονται θεραπείας και ειδικότερα υπήρχαν ζητήματα με την εγγυητική επιστολή.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ΕΕΕΠ αποδέχτηκε τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν για την αρτιότητα της προσφοράς της Hard Rock και με αυτόν τον τρόπο, μοναδική υποψήφια μένει η Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚΤΕΡΝΑ, αφού, παρά το ότι πρόκειται περί κοινοπραξίας, η απόφαση αφορά αποκλειστικά την Hard Rock.

Επίσης, όπως αναφέρεται, η απόφαση, ελήφθη την περασμένη Παρασκευή κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΕΠ και ήταν ομόφωνη με 9-0.

H ολοκλήρωση της λήψης των αποφάσεων από την πλευρά της ΕΕΕΠ αναμένεται να οδηγήσει σε κοινοποίησή τους στα δύο εμπλεκόμενα μέρη και έπειτα από την κοινοποίηση, οι δύο υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών για να υποβάλουν τις όποιες ενστάσεις τους επί των αποφάσεων της ΕΕΕΠ στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).