Κύπρος, Πολιτική

Η Τουρκία δεν πληρώνει τις αποζημιώσεις που οφείλει για Ελληνοκυπριακές περιουσίες

Η  Κυπριακή κυβέρνηση καταδίκασε την Τουρκία για τη συνεχή «κατάφωρη αδιαφορία» για τη νομική της υποχρέωση, να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ), σχετικά με αποζημίωση σε υποθέσεις Ελληνοκυπριακής περιουσίας, σημειώνοντας ότι τα χρέη της Άγκυρας ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα Ξενίδη-Αρέστη περιπτώσεις μόνο.

Σε μνημόνιο, η Λευκωσία ενημέρωσε την Επιτροπή Υπουργών για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο θέμα. Η Επιτροπή Υπουργών,η οποία θα συνεδριάσει από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου,είναι το θεσμικό όργανο λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων της ΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, τα ανεξόφλητα τέλη της Τουρκίας στις 13 Μαρτίου 2019 ανήλθαν σε 52.842.414,97 € για την ομάδα υποθέσεων Ξενίδη-Αρέστη, η οποία περιλαμβάνει αποζημίωση για απώλεια χρήσης ακινήτων από Ελληνοκύπριους πρόσφυγες.

Η ΕΣΔΑ είχε επιδικάσει αποζημίωση για απώλεια χρήσης αυτών των ακινήτων που ανήκαν σε Ελληνοκύπριους αιτούντες, σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ 1990 και 2012.

Η κυβέρνηση είπε ότι, πέρα ​​από την αποζημίωση που οφείλεται στις υποθέσεις Ξενίδης-Αρέστης, η Τουρκία πρέπει επίσης να πληρώσει 103 εκατομμύρια ευρώ στη διακρατική υπόθεση «Κύπρος έναντι Τουρκίας» μαζί με 244.000 € στις υποθέσεις Βαρνάβα, η τελευταία αφορά τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους

Η Λευκωσία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να εκφράσει την ανησυχία της για την παράβλεψη της Τουρκίας στην υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημίωση σε 33 υποθέσεις του ομίλου Ξενίδη-Αρέστη και να αναθέσει στη Γραμματεία να προετοιμάσει ένα προσωρινό ψήφισμα που θα απαιτεί από τις τουρκικές αρχές να πληρώνουν αποζημίωση χωρίς καθυστέρηση.

Στην υπόθεση Λοϊζίδου, η Κύπρος ζήτησε από την Επιτροπή Υπουργών να καλέσει την Τουρκία να παράσχει πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη μεταβίβαση της περιουσίας της Λοϊζίδου σε νέους χρήστες, την κατάσταση ανάπτυξης και τυχόν αποδείξεις ότι οι χρήστες ήταν Τουρκοκύπριοι που άφησαν πίσω τους περιουσία νότια του νησιού.

Η Λευκωσία είπε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επαναλάβει την εξέταση των επιμέρους μέτρων στην υπόθεση Λοϊζίδου μόλις η Τουρκία δώσει αυτές τις πληροφορίες.

Η Τιτίνα Λοϊζίδου, Ελληνοκύπρια προσφεύγουσα επιδιώκει να εκτελέσει μια απόφαση του Δικαστηρίου του 1996, σχετικά με την επιστροφή και την ειρηνική απόλαυση της περιουσίας της στην τουρκοκρατούμενη Κερύνεια, στη βόρεια ακτή της Κύπρου.