Εθνικά Θέματα

Η Κύπρος τέταρτη στις αμυντικές δαπάνες της ΕΕ- αυξάνει τις εξοπλιστικές δαπάνες

Η Κύπρος κατέλαβε την τέταρτη θέση, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όταν πρόκειται για στρατιωτικές δαπάνες το 2019, μετά την Εσθονία, την Ελλάδα και τη Λετονία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από τη Eurostat, 168,5 δισ. Ευρώ δαπανήθηκαν από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα.

Η Κύπρος δαπάνησε 450 εκατομμύρια ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ της το 2019 για την άμυνα, ενώ οι δαπάνες για άμυνα στην Κύπρο ανήλθαν στο 2,6% του συνόλου των δαπανών της γενικής κυβέρνησης

Η ΕΕ των 27 δαπάνησε κατά μέσο όρο 1,2% για την άμυνα.

Η Κύπρος ήταν συνεπής στις δαπάνες της για στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς από το 2014, το μερίδιο της αμυντικής χρηματοδότησης στις συνολικές κρατικές δαπάνες αυξήθηκε ελαφρώς, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό στο 1,2%.

Το 2019, η αναλογία των δαπανών της γενικής κυβέρνησης για την άμυνα προς το ΑΕΠ, κυμαινόταν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, κυμαινόμενη από 0,2% στην Ιρλανδία και 0,4% στο Λουξεμβούργο σε 2,0% στην Ελλάδα (δεύτερη) και 2,1% στην Εσθονία, η οποία ήταν στην κορυφή της λίστας.

Η Κύπρος ξόδεψε 1,8% του ΑΕΠ της για τον στρατό της το 2019, 2,1% το 2018 και το 2017. Το 2014, το 2015 και το 2016 η Δημοκρατία δαπάνησε, 1,6%, 1,5% και 1,5% του ΑΕΠ στην άμυνα, αντίστοιχα.

Η Κύπρος προσπαθεί να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της ικανότητες, ενόψει των αυξανόμενων περιφερειακών απειλών, ειδικά από την Τουρκία που αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μεσόγειο.

Οι αρχές του νησιού έχουν εντείνει τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες Ελλάδας, Αιγύπτου και Ισραήλ, καθώς η άμυνα έχει γίνει βασικό μέρος μιας συμμαχίας, που βασίζεται σε κοινά συμφέροντα για την ενεργειακή εκμετάλλευση της ανατολικής Μεσογείου.

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

O υπολογισμός των αμυντικών δαπανών της Τουρκίας, αποτελεί δυσεπίλυτο γρίφο και αντικείμενο μελέτης, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Ο επονομαζόμενος «προϋπολογισμός άμυνας και ασφάλειας», καλύπτει τις δαπάνες διαφορετικών κρατικών φορέων, για τους οποίους επικρατεί μερική ή και πλήρης αδιαφάνεια, καθώς υπόκεινται σε περιορισμένο έλεγχο από το Κοινοβούλιο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ως μερικώς διαφανείς θεωρούνται οι δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας (MSB) και της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB), ενώ ως πλήρως αδιαφανείς, θεωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του Ταμείου Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSDF), που αποτελεί τη βασική χρηματοδοτική πηγή για εξοπλιστικά προγράμματα, η συνταξιοδοτική δαπάνη του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που καταβάλλεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μισθοδοσία των πολιτοφυλάκων (Köy Korucuları), οι απόρρητες δαπάνες (Örtülü Ödenek) της προεδρίας, οι προϋπολογισμοί της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας ΜΚΕΚ και του Ιδρύματος για την Ενίσχυση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSKGV), το οποίο κατέχει μερίδια σε 18 εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες μεταξύ των οποίων οι Aselsan, Havelsan, Roketsan και ΤΑΙ, καθώς και το ύψος της επιχορήγησης των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο.