Κύπρος

Η γεμάτη νόημα Ημερησία Διαταγή του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, ΣυμβασιούχοιΟπλίτες, Εθνοφρουροί, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό της Εθνικής Φρουράς,

Αναλογιζόμενοι τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύθηκαν κατά το έτος που μόλις αποχαιρετήσαμε, προσβλέπουμε με αισιοδοξία σε ένα νέο έτος κατά το οποίο θα συνεχίσουμε το πολυεπίπεδο έργο μας, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες της Πολιτείας και του Κυπριακού Λαού.

Το τέλος του έτους θα πρέπει να αποτελέσει για όλους μας αφορμή για να τον δικό μας απολογισμό, ενώ η αρχή του νέου έτους θα πρέπει να σηματοδοτήσει την ανασύνταξη και τον προσδιορισμό νέων στόχων και επιδιώξεων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Το 2021 ήταν ένα έτος με πολλαπλές και πολυεπίπεδες προκλήσεις για την ΕΦ, τις οποίες όμως αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, καταφέραμε πρωτίστως να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας, διατηρώντας την επιχειρησιακή μας ετοιμότητας και αυξάνοντας τη μαχητική μας ικανότητα.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο ευρύτερων γεωπολιτικών αναδιατάξεων και προκλήσεων στην περιοχή. Στο κέντρο αυτού του τριγώνου αστάθειας, η Εθνική Φρουρά ανέπτυξε ένα ευρύ πλέγμα διεθνών συνεργασιών στο πλαίσιο της Αμυντικής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνέβαλε ως ισχυρός παράγοντας διαχείρισης κρίσεων και συνεισφορέας ασφάλειας, στην αναβάθμιση του ρόλου της Πατρίδας μας ως πυλώνας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στον περιοχή.

Το 2021 συνεχίσαμε την υλοποίηση του προγράμματος μετεξέλιξης και αμυντικής θωράκισης της ΕΦ, ενώ έχοντας αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και την υποστήριξη της Πολιτείας, αναπτύξαμε νέες πρωτοβουλίες,
εισαγάγαμε καινοτόμες προσεγγίσεις, βελτιώσαμε τις δυνατότητές μας και την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Γίναμε καλύτεροι, καταφέραμε πολλά.

Στο απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο κληθήκαμε όλοι να λειτουργήσουμε, η Εθνική Φρουρά συνέχισε να αναδεικνύει τον κοινωνικό της ρόλο μέσα από ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα δράσεων σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς και αριθμό εθελοντικών οργανώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Κοινωνία αναγνώρισε την συμβολή μας σε έκτακτες καταστάσεις όπως η αντιμετώπιση πυρκαγιών και θεομηνιών καθώς και την εθελοντική συνεισφορά του προσωπικού μας προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Για όλα αυτά που πετύχατε, επιθυμώ να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό σας, την αφοσίωση προς την αποστολή που μας έχει αναθέσει η Πολιτεία.

Άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,

Η συνεχής παρουσία τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα εδάφη μας για 47 και πλέον έτη καθώς και η συνεχώς εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα στον χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο μας χώρο, η οποία θίγει ζωτικά μας συμφέροντα, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητά μας να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.

Με φάρο την Αποστολή μας και στη βάση ενός εφικτού επιπέδου φιλοδοξίας, πρόθεσή μας και για το νέο έτος είναι η συνέχιση της βελτίωσης όλων των συστατικών της μαχητικής ισχύος και η αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς έτσι
ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ως ισχυρός παράγοντας αποτροπής.

Οι στόχοι μας θα επικεντρωθούν:
– Στην ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς στη βάση ενός εξοπλιστικού προγράμματος με παράλληλη αξιοποίηση εγχώριων καινοτόμων προτάσεων και τεχνολογιών αιχμής.
– Στην διατήρηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας, μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων και την βέλτιστη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
– Στην επαύξηση του πλέγματος διεθνών και πολυμερών στρατιωτικών συνεργασιών και διεύρυνσή του με φίλιες χώρες τόσο της ΕΕ αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
– Στην ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ορθολογιστική και αξιοκρατική διαχείρισή του και την επιχειρησιακή εκπαίδευσή του, ενσωματώνοντας πλήρως την εφεδρεία και την εθνοφυλακή.

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,

Κατά το έτος που υποδεχόμαστε, αναμένουμε τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες τις οποίες είμαστε απόλυτα έτοιμοι να διαχειριστούμε. Η σωστή προετοιμασία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε άμεση συνέργεια με το
Υπουργείο Άμυνας και με την αρωγή της Πολιτείας, καθώς και η συμμετοχή μας στο πλέγμα διεθνών συνεργασιών, θα μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, όπως και το 2021, με αισιοδοξία, ορθή και έγκαιρη σχεδίαση και
επιθετικό πνεύμα οτιδήποτε το απρόβλεπτο.

Καταληκτικά, νιώθω υπερήφανος για το έργο που επιτελείται δίνοντας το δικαίωμα στον Κυπριακό λαό να μας περιβάλλει με την εμπιστοσύνη και το θαυμασμό του.

Με την υποστήριξη της Πολιτείας, την προσήλωση στην κοινή μας προσπάθεια και τη βοήθεια του Θεού σας καλώ να συνεχίσουμε στο νέο έτος, με ανανεωμένες δυνάμεις, πίστη και αισιοδοξία.

Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά.
Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης

Αρχηγός