Κύπρος

Η Εθνοφρουρά συνεχίζει την επιχειρησιακή αξιολόγηση των Σχηματισμών της

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αξιολόγησης της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού, οι Μονάδες της πραγματοποίησαν αριθμό ασκήσεων, βολών και άλλων επιχειρησιακών αντικειμένων τα οποία εξέταζαν σενάρια που προσομοίαζαν πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Στην επιχειρησιακή αξιολόγηση η οποία διεξήχθηκε από ομάδα υπό τον Γενικό Επιθεωρητή Εθνικής Φρουράς, Υποστράτηγο Μιχάλη Χατζηδημητρίου, συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού της Ταξιαρχίας ενώ σε αριθμό επεισοδίων προσκλήθηκαν έφεδροι και εθνοφύλακες.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο αξιολόγησης σχεδιάστηκαν από το επιτελείο της Ταξιαρχίας και εκτελέστηκαν από τις Μονάδες, Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων, επιχειρησιακές βολές ατομικού οπλισμού, βολές βαρέων όπλων πεζικού, σενάρια σε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων και συνδυάστηκαν με αντικείμενα τα οποία εξέταζαν τις διαδικασίες διοικητικής μέριμνας.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης παρακολούθησε αριθμό δραστηριοτήτων, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης, την άμεση ανταπόκριση και το ηθικό, τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και των εφέδρων/εθνοφυλάκων, καθώς και τον επαγγελματισμό κατά την εκτέλεση των σεναρίων.

Σημειώνεται ότι η επιχειρησιακή αξιολόγηση μιας στρατιωτικής Μονάδας ή Σχηματισμού, αποτελεί την κυριότερη και μεγαλύτερη εν ειρήνη δοκιμασία της, αφού αυτή γίνεται “φύλλο και φτερό” από επιτροπές αξιολόγησης προϊσταμένων κλιμακίων.

Είναι τέτοια η σημασία που της αποδίδεται, που η βαθμολογία που θα πετύχει τελικά η Μονάδα ή Σχηματισμός, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη των Στελεχών της.

Τέλος οι όποιες αδυναμίες ή ελλείψεις παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια τους, τίθενται στο μικροσκόπιο και αποκαθίστανται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Η Κύπρος προετοιμάζεται, αφού γνωρίζει ότι οι επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί αλλά και επικίνδυνοι, λόγω της τουρκικής επιθετικότητας που αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.