Κοινωνία

Η ανανέωση αδειών για ξυλεία και καυσόξυλα ισχύει μέχρι της 31 Μαρτίου

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι η έκδοση νέας άδειας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια ολόκληρου του έτους

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει  στους  κατόχους  Άδειας  Εμπορίας  Ξυλείας  και  Προϊόντων  Ξυλείας  και  τους κατόχους Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων ότι πρέπει να ανανεώσουν τις σχετικές άδειες για το έτος 2021 και ότι η τελευταία ημέρα ανανέωσης ορίζεται η 31 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι η έκδοση νέας άδειας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια ολόκληρου του έτους και ότι έντυπα αίτησης για την ανανέωση των σχετικών αδειών (Τ.Δ. 233 και Τ.Δ 234) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Δασών.

Αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Φυτοϋγείας και Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Δασικών Προϊόντων του Τμήματος Δασών στα τηλέφωνα 22805580 και 22805583, στα τοπικά γραφεία του Τμήματος Δασών ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/forest και διευκρινίζει ότι λόγω των διαταγμάτων και των έκτακτων μέτρων σε σχέση με την πανδημία του covid-19 θα πρέπει πρώτα να διενεργείται τηλεφωνική επαφή για διευθέτηση συνάντησης (τηλέφωνα 22805583 και 22805580), την περίοδο που θα ισχύουν τα σχετικά διατάγματα.