Εθνικά Θέματα, Στρατός Ξηράς

Εκπαίδευση Εφέδρων – Εθνοφυλάκων

Συνεχίζονται καθ΄ όλη την διάρκεια του μήνα που διανύουμε, σε όλους τους Σχηματισμούς και Διοικήσεις, οι παρουσιάσεις και η εκπαίδευση εφέδρων και εθνοφυλάκων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ).

Σε ότι αφορά τους εφέδρους, που επανεντάχθηκαν στην ΕΦ ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το 2021 ώστε να τακτοποιηθούν επιστρατευτικά και να καλούνται για παρουσίαση, διεξάγεται εκπαίδευση κατά ειδικότητα, ώστε να επανέλθουν σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας.