Κοινωνία

Άσκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: Κλείνει λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μακαρίου

Επισημαίνεται ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, σήμερα Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου, 2021, από τις 10:00π.μ., μέχρι τις 10:30π.μ., θα διεξαχθεί εκπαιδευτική άσκηση χειρισμού τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήματος μέγιστου ύψους επέκτασης 33 μέτρων, σε κτίριο στην λεωφόρο Μακαρίου παρά τη συμβολή με την οδό Στασσάνδρου, στην Λευκωσία και από τις 10:30π.μ., μέχρι τις 11:00π.μ., στην οδό Αφροδίτης, στην Λευκωσία.

Κατά τον πιο πάνω χρόνο θα κλείσει για την τροχαία κίνηση η μια λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων στην λεωφόρο Μακαρίου, καθώς επίσης και η οδός Αφροδίτης και από τις δύο κατευθύνσεις.

Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για σκοπούς διάσωσης και πυρόσβεσης σε ψηλά κτίρια. Στην άσκηση θα μετέχουν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.