Κόσμος

Απίστευτη προπαγάνδα: Ευρωπαίοι λένε ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν περισσότερο στον πολιτισμό μιας περιοχής από την οικονομία της

Η παγκόσμια συζήτηση για τη μετανάστευση συχνά επικεντρώνεται σε δύο ερωτήματα: Οι μετανάστες εμπλουτίζουν τον πολιτισμό μιας χώρας; Και βελτιώνουν την οικονομία της; Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι πιο πιθανό να λένε ναι στον πρώτο από το δεύτερο.

Μια διακρατική έρευνα του φορέα “european social survey” για την κοινωνική συμπεριφορά, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από το 2002, έθεσε πάντα το ίδιο σύνολο ερωτημάτων σχετικά με τη στάση απέναντι στους μετανάστες.

Μια ερώτηση ζητά από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν από 0 έως 10 εάν η μετανάστευση είναι καλή (10) ή κακή (0) για την οικονομία. Στην άλλη, οι ερωτηθέντες υπολογίζουν από το 1-10 κατά πόσον οι μετανάστες εμπλουτίζουν (10) ή υπονομεύουν (0) την πολιτιστική ζωή της χώρας.

Τα αποτελέσματα από τον τελευταίο γύρο της έρευνας, που ξεκίνησε από τα τέλη του 2018 μέχρι τις αρχές του 2019, αποκάλυψαν ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης βλέπουν την πολιτισμική συνεισφορά των μεταναστών πιο θετικά από την οικονομική.

Σε όλες τις 19 χώρες που περιλαμβάνονται στο αρχικό δελτίο δεδομένων, οι ερωτηθέντες έδωσαν ένα μέσο όρο 5,1 όταν απάντησαν σχετικά με το εάν οι μετανάστες είναι καλές για την οικονομία και το 5,3 σχετικά με το εάν οι μετανάστες εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας. Οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας σχεδιάζουν να προσθέσουν δεδομένα για 11 ακόμη χώρες στα μέσα του 2020.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι από τις χώρες που κατέγραψαν υψηλά τα δύο ερωτήματα είχαν περισσότερες πιθανότητες να συνδέσουν την υποστήριξη της μετανάστευσης με πολιτιστικούς παράγοντες. Και εκείνοι που βαθμολόγησαν χαμηλά τα δύο ερωτήματα ήταν πιο πιθανό να αντιταχθούν στη μετανάστευση, καθώς αντιλαμβάνονται ότι οι μετανάστες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με την έρευνα οι όποιες ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες της μετανάστευσηςστην οικονομία δεν είναι ακριβείς. Η πεποίθηση ότι οι μετανάστες δημιουργούν πρόσθετο φορολογικό βάρος ή παίρνουν θέσεις εργασίας από την αγορά εργασίας σπάνια υποστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία, υποστηρίζει και συνχίζει:

Η μετανάστευση, στην πραγματικότητα, έχει αποδείξει ότι φέρνει οικονομικά οφέλη στις χώρες υποδοχής, με την καταβολή φόρων, φέρνοντας καινοτομίες και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.