Κόσμος

Απάντηση ΝΑΤΟ και Ουκρανίας στην Ρωσία το 2020 με διεξαγωγή κοινών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας

Ανταποκρινόμενες στις ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου ΝΑΤΟ και Ουκρανία ετοιμάζουν μεγάλης κλίμακας ασκήσεις το 2020. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ουκρανίας να αντικρούσει τις υβριδικές απειλές και τις κυβερνοεπιτάξεις. Επίσης υποστηρίζει πως εντείνει τις προσπάθειες για την υποστήριξη της ασφάλειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Αναλυτικότερα, το μέλος της Αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και διευθυντής του γραφείου διασύνδεσης του ΝΑΤΟ, Αλεξάντερ Βίννικοφ, ανέφερε ότι η Ουκρανία και τα κράτη μέλη της Συμμαχίας θα διεξάγουν φέτος μεγάλης κλίμακας ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υβριδικές απειλές που υπάρχουν στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

Αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τις υβριδικές απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με την συμπραξη «Ουκρανία-ΝΑΤΟ: Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες», η οποία αφορά την ασφάλεια και τον τομέα της άμυνας της Ουκρανίας το 2020.

“Ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για την υποστήριξη της ασφάλειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, ιδίως με την αύξηση του αριθμού των κοινών ασκήσεων και των λιμενικών δράσεων, και διευρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών. Το 2020, η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ θα διεξάγουν από κοινού ασκήσεις μεγάλης κλίμακας σχετικά με τις υβριδικές απειλές στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Αυτό είναι ένα άλλο πρακτικό παράδειγμα υποστήριξης από το ΝΑΤΟ, το οποίο συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2019 από τους υπουργούς εξωτερικών της Συμμαχίας ως απάντηση στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου », έγραψε ο Βίννικοφ και διαβεβαίωσε ότι το 2020 το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να αναπτύσσει συνεργασίες με τους φίλους του όπου η Ουκρανία έχει την ιδιότητα του ειδικού εταίρου.

“Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ παρέχουν σταθερή υποστήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, το αναφαίρετο δικαίωμα της να αποφασίζει ανεξάρτητα για το μέλλον της. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει και ποτέ δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Κριμαία είναι ουκρανική επικράτεια. Καταδικάζουμε επίσης τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και την υποστήριξη που παρέχει η Ρωσία σε παραστρατιωτικές ομάδες στην ανατολική Ουκρανία”, δήλωσε ο Βιννίκοφ.