Αυτοδιοίκηση

Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: Εθνικός διοικητής και 13 περιφερειακοί συντονιστές

Αυτό είναι το νέο σχέδιο για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και οι φυσικές καταστροφές  – Ορισμός εθνικού διοικητή και 13 περιφερειακών συντονιστών.

Εθνικός διοικητής και 13 περιφερειακοί συντονιστές θα οριστούν για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, οι οποίοι θα προΐστανται όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και την αναδιάρθρωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση και παρουσιάστηκε σήμερα από τον γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας θα έχει έναν συντονιστή που θα αναλάβει την αντιμετώπιση κρίσεων και όταν ξεσπά καταστροφή θα είναι επικεφαλής όλων των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται, όπως της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας ή των Δασαρχείων.

Ο περιφερειακός συντονιστής θα ορίζεται από τον περιφερειάρχη, ενώ σε κάθε περιφέρεια θα δημιουργηθεί κέντρο επιχειρήσεων με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

Τόσο το κέντρο επιχειρήσεων όσο και οι υπηρεσίες των περιφερειών για την Πολιτική Προστασία θα στεγάζονται σε ξεχωριστά κατάλληλα κτίρια, ενώ τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό τους θα χρηματοδοτήσει η γ. γ. Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Οικονομικών.

Σε κεντρικό επίπεδο, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει σε μόνιμη βάση, ενώ σε αυτό θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και φορέων, όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο εθνικός διοικητής θα είναι επικεφαλής.

Με βάση το νομοσχέδιο, μια περιοχή θα μπορεί να κηρυχθεί σε «ειδική κινητοποίηση επαπειλούμενου κινδύνου» εάν προβλέπονται άσχημες καιρικές συνθήκες ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για αποτροπή καταστροφών. Στην ειδική κινητοποίηση θα ισχύει ό,τι και στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, θα δημιουργηθεί Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος και είτε της ΚΕΔΕ είτε της Ένωσης Περιφερειών, ανάλογα με την περίσταση.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα αξιολογεί εάν ένα έργο είναι έκτακτη ανάγκη ή ειδικής κινητοποίησης και τότε θα αδειοδοτείται από τη γ. γ. Πολιτικής Προστασίας εντός 90 ημερών κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Θα πρόκειται αποκλειστικά για έργα αντιπλημμυρικά, συντήρηση δασικών δρόμων, καθαρισμούς και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Σημειώνεται ότι το κ. Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε τους περιφερειάρχες ότι έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειών σε μέσα.