Πολιτική

Ανακαίνιση ακινήτων: Πολλά θολά σημεία- Πως θα γίνεται, ποιοι κερδίζουν

Μέχρι τέλος του χρόνου η διευκρινιστική διάταξη για να «απαντήσει» στα γκρίζα σημεία. Μόνο στη δαπάνη και όχι στα υλικά η έκπτωση φόρου για την ανακαίνιση ακινήτων. Στα 6.400 ευρώ η έκπτωση, θα δοθεί «σπασμένη» σε τέσσερα χρόνια. Για να την πάρει κάποιος πρέπει να κάνει έξοδα για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού.

Μία από τις φορολογικές ρυθμίσεις που αναμφίβολα έχουν συγκεντρώσει περισσότερο από κάθε άλλη τα φώτα της δημοσιότητας, είναι αυτή που αφορά την έκπτωση φόρου για ανακαίνιση σπιτιού. Όπως προκύπτει από το τελικό σχέδιο που ψηφίστηκε την Βουλή, αυτοί που θα λάβουν το σύνολο της προβλεπόμενης έκπτωσης των 6.400 ευρώ, σπασμένο σε τέσσερα χρόνια θα είναι όλοι εκείνοι που θα κάνουν έξοδα για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση  των ακινήτων τους, και το εισόδημά τους θα υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία ο φόρος φθάνει ή υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ το χρόνο εφόσον πρόκειται για μισθωτούς ή συνταξιούχους. Έτσι, οι  φορολογούμενοι αυτοί θα κερδίσουν ολόκληρη την έκπτωση φόρου των 6.400 ευρώ η οποία θα κατανεμηθεί ισόποσα σε τέσσερα χρόνια και αφορά μόνο στη δαπάνη για εργασίες και όχι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Οι ψηφισμένες διατάξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι θα πρέπει να προκύπτει φόρος τουλάχιστον ίσος με την έκπτωση 40% που δικαιούται ο φορολογούμενος για τις εργασίες ανακαίνισης με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ ώστε ο φόρος να σβήσει στο σύνολό του. Αν ο φόρος εισοδήματος είναι μικρότερος από την προβλεπόμενη έκπτωση, φοροτεχνικοί επισημαίνουν πως από τις διατάξεις δεν προκύπτει επιστροφή φόρου.

Οι… διευκρινίσεις για την ανακαίνιση ακινήτων

Ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος, αλλά η διευκρινιστική διάταξη εκκρεμεί και εκτιμάται ότι θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα απαντήσει στα γκρίζα σημεία και συγκεκριμένα για να εξασφαλίσει κάποιος φορολογούμενος τη μέγιστη έκπτωση φόρου των 6.400 ευρώ θα πρέπει να οφείλει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 1.600 ευρώ για τα εισοδήματά του κάθε χρόνο από το 2021 έως και το 2024. Στην αντίθετη περίπτωση το όφελος περιορίζεται.

Οι διατάξεις του άρθρου 16, όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή ορίζουν ότι «οι δαπάνες   που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων  ετών, σε ποσοστό 40 % του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ».

Από τις διατάξεις αυτές, φοροτεχνικοί ξεχωρίζουν τη διατύπωση «μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου».

Αυτό σημαίνει ότι αν ο φόρος που αναλογεί στο δηλωθέν εισόδημα είναι 700 ευρώ, αλλά η δαπάνη που έχει γίνει θα μπορούσε να επιφέρει μείωση φόρου 1.600 ευρώ, η διαφορά δεν συνεπάγεται επιστροφή φόρου. Ό,τι «περισσεύει» χάνεται.

Επίσης ένα στοιχείο που είναι καθοριστικό είναι ότι εάν πχ. ένας ελαιοχρωματιστής αναλάβει μία εργασία, τότε θα πρέπει να ξεχωρίσει το ποσό που θα λάβει για την εργασία του και το ποσό που θα αφορά τα υλικά και τουλάχιστον την αμοιβή του για τις υπηρεσίες του να την λάβει με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε μέσω POS είτε με κατάθεση στην Τράπεζα.

Τα πάντα εν προκειμένω να επιλυθούν με την εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα.