Κυβέρνηση, Κύπρος

Αίγυπτος και Κύπρος υπογράφουν μνημόνιο για την ηλεκτρική διασύνδεση

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, για να μελετήσει τη δημιουργία ενός έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου.

Σε ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου αναφέρεται ότι η κίνηση έρχεται να παρέχει άμεση σύνδεση για την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτό το έργο υποδομής θα έχει κοινά οφέλη για τους λαούς των δύο χωρών.

Στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου διασύνδεσης μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου για τη βελτίωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, την τόνωση της περιφερειακής συνεργασίας και ευημερίας.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία γραμμών για τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και την αύξηση της συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μοχάμεντ Σάκερ και η συνοδευτική του αντιπροσωπεία επισκέφθηκαν την Κύπρο νωρίτερα τον Οκτώβριο για να συζητήσουν την κοινή συνεργασία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου.

Τα δύο έθνη μοιράζονται ισχυρούς δεσμούς σε πολλές περιοχές λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και του πολιτιστικού συνδυασμού μεταξύ των δύο χωρών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ βορρά και νότου της Μεσογείου θα λειτουργήσει για να απορροφήσει τις τεράστιες ηλεκτρικές δυνατότητες που θα δημιουργηθούν από τις καθαρές ενέργειες που αφθονούν στην αφρικανική ήπειρο.

Το έργο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος των σημερινών στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών, το οποίο επιταχύνει την ανάπτυξη του ενεργειακού διαδρόμου αυξάνοντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αίγυπτο και την Κύπρο, επιτυγχάνοντας παράλληλα  ισορροπία στη ζήτηση ενέργειας.