Πολιτική

Σιζόπουλος: Σκόπιμη η διαρροή στο Al Jazeera από τη Βουλή

Πιστεύει ότι η διαρροή των εγγράφων για τις πολιτογραφήσεις έγινε σκόπιμα και η πηγή αυτής της διαρροής φαίνεται να είναι η Βουλή. Αυτός είναι και ο λόγος που τον οδήγησε την περασμένη Δευτέρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας παραδίδοντας όλα τα έγγραφα που το κόμμα είχε στην κατοχή και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος αναφέρεται στο θέμα των διαβατηρίων εξηγώντας το πόσο πλήττει τη χώρα μας η δημόσια αντιπαράθεση για το πρόγραμμα. Σημειώνει παράλληλα πως δεν θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση τερματισμού του προγράμματος θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων.

– Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην απόφαση να παραδώσετε τα στοιχεία για τις πολιτογραφήσεις στην Αστυνομία την ώρα που κανένα άλλο κόμμα δεν προέβη σε αυτή την ενέργεια;

– Η διαρροή των συγκεκριμένων εγγράφων και η έκταση που έλαβε το θέμα πλήττει σοβαρά τη διεθνή εικόνα και αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέτει σε κίνδυνο την οικονομική της σταθερότητα και υπονομεύει την κρατική της υπόσταση. Οι επιπτώσεις αυτές μεγεθύνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα γιατί το θέμα προέκυψε σε μια περίοδο όπου η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας αλλά και η κρίση του κορωνοϊού προκαλεί πρόσθετες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία. Η ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η διαρροή των εγγράφων ζήτησε η διερεύνηση να εστιασθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, στο λεπτομερή έλεγχο όλων των περιπτώσεων πολιτογράφησης από την έναρξη εφαρμογής του συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος. Εάν διαπιστωθούν παρανομίες κατά την έκδοση των διαβατηρίων να ονομασθούν οι υπεύθυνοι και να αποδοθούν ευθύνες. Ελπίζουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης των παρατυπιών δεν θα συγκαλυφθεί και αυτό το σκάνδαλο όπως τα προηγούμενα του Χρηματιστηρίου, των τραπεζών, της οικονομικής κρίσης, του Συνεργατισμού. Ακόμα δε να γίνουμε μάρτυρες πρόσθετων περιπτώσεων σκανδάλων όπου οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι λειτουργοί όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν αλλά αντίθετα επιβραβεύτηκαν με προαγωγές και τοποθετήσεις σε καίριες θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το δεύτερο στην προσπάθεια εντοπισμού της πηγής διαρροής για να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των κινήτρων αυτής της καταδικαστέας πράξης, δεδομένου ότι αυτή ήταν σκόπιμη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται η διαρροή είτε άμεσα είτε έμμεσα προήλθε από τη Βουλή (υπηρεσιακοί παράγοντες ή βουλευτές). Ως εκ τούτου από την πλευρά της ΕΔΕΚ αποφασίσαμε να παραδώσουμε τα έγγραφα που βρίσκονταν στην κατοχή μας και αφορούσαν την περίοδο 2016-2020, αφενός για να βοηθήσουμε ίσως το ερευνητικό έργο της Αστυνομίας και αφετέρου για να δηλώσουμε κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο ότι η διαρροή άμεσα ή έμμεσα δεν προήλθε από τους βουλευτές του κόμματος που ήταν κάτοχοι των συγκεκριμένων εγγράφων.