Ελληνοτουρκικά

Ο επιχειρηματίας Λεβέντ Σαδίκ στην προσευχή μαζί με τον Ερντογάν – Δείτε εικόνες

Την Κομοτηνή επισκέπτεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Τουρκίας θα προσευχηθεί στο τζαμί Κιρ Μαχαλέ.

Κόσμος τον περιμένει, ενώ ανάμεσα στους μουσουλμάνους που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο βρίσκεται ο επιχειρηματίας Λεβέντ Σαδίκ, γιος του Αχμέτ, ο οποίος ως γνωστόν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία και πρόσφατα στη Ροδόπη με την εταιρεία Yaka I.K.E. και τη νέα μονάδα επεξεργασίας κερασιού.

Ο επιχειρηματίας Λεβέντ Σαδίκ, γιος του πρώην βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ, ιδρυτή του μειονοτικού κόμματος Ισότητας-Ειρήνης-Φιλίας που είχε χάσει την ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1995, έχει έντονη δραστηριοποίηση στην περιοχή όπου ασχολείται, εκτός από τα κεράσια, με το βαμβάκι και με τον καπνό.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίες διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ερντογάν.

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ÊïìïôçíÞ ëßãï ðñéí ôçí åðßóêåøç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Ôïõñêßáò ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí ôçí ÐáñáóêåõÞ 8 Äåêåìâñßïõ 2017. (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÍ/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ÊïìïôçíÞ ëßãï ðñéí ôçí åðßóêåøç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Ôïõñêßáò ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí ôçí ÐáñáóêåõÞ 8 Äåêåìâñßïõ 2017. (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÍ/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ÊïìïôçíÞ ëßãï ðñéí ôçí åðßóêåøç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Ôïõñêßáò ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí ôçí ÐáñáóêåõÞ 8 Äåêåìâñßïõ 2017. (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÍ/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)