Κόσμος

ΕΕ: Ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής αιτίες θανάτου

“Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως κύματα καύσωνα, και η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες προκαλούν ασθένειες στην Ευρώπη”, ενώ “η κακή ποιότητα του περιβάλλοντος συμβάλλει στο 13% των θανάτων”, σύμφωνα με μια μεγάλης κλίμακας αξιολόγηση για την υγεία και το περιβάλλον, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε εθνικό επίπεδο (27%) που αποδίδεται στο περιβάλλον σημειώνεται στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το χαμηλότερο στην Ισλανδία και στη Νορβηγία με 9%, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία στην Ευρώπη, με περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ετησίως στην ΕΕ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ηχορύπανση, η οποία συμβάλλει σε 12.000 πρόωρους θανάτους, ακολουθούμενη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδιαιτέρως τα κύματα καύσωνα.

“Η νόσος COVID-19 αποτελεί μία ακόμη ηχηρή υπενθύμιση, που μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε τη σχέση μεταξύ των οικοσυστημάτων μας και της υγείας μας και την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα – ότι ο τρόπος που ζούμε, που καταναλώνουμε και παράγουμε βλάπτει το κλίμα και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Από τη στρατηγική μας «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα και υγιεινά τρόφιμα μέχρι το μελλοντικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, έχουμε αναλάβει ισχυρή δέσμευση να προστατεύουμε την υγεία των πολιτών μας και τον πλανήτη μας”, δήλωσε σχετικά η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Η έκθεση καταδεικνύει ακόμη τον τρόπο με τον οποίο ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι μη υγιείς συμπεριφορές και οι δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη επηρεάζουν τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία, με τις ευάλωτες ομάδες να πλήττονται περισσότερο.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έκθεσης, “οι κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες συνήθως αντιμετωπίζουν τριπλή επιβάρυνση που οφείλεται στη φτώχεια, σε περιβάλλοντα κακής ποιότητας και σε ασθένειες. Οι φτωχότερες κοινότητες συχνά εκτίθενται σε μεγαλύτερα επίπεδα ρύπανσης και θορύβου και σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προϋπάρχουσες παθήσεις αυξάνουν την ευπάθεια στους κινδύνους για την περιβαλλοντική υγιεινή”.

“Οι άνθρωποι εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων και της ηχορύπανσης, καθώς και των χημικών ουσιών, κίνδυνοι οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις δρουν συνδυαστικά ενάντια στην υγεία. Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες σε αυτές τις πολλαπλές απειλές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μικρότερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και γαλάζιου”, αναφέρει η έκθεση.

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι “ο ιός που προκαλεί τη νόσο COVID-19 πιστεύεται ότι διαπέρασε το φραγμό των ειδών από τα ζώα στους ανθρώπους, το οποίο αποτελεί ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η αυξανόμενη κατανάλωση στα φυσικά μας συστήματα”.

Όσον αφορά στην επίπτωση της νόσου COVID-19 στις κοινότητες, “τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση και η φτώχεια μπορεί να συνδέονται με αύξηση της θνησιμότητας”. “Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση στην έκθεση”, αναφέρεται.

Η έκθεση τονίζει ότι απαιτείται “μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, να προστατευτούν οι πιο ευάλωτες ομάδες και να γίνουν πλήρως αντιληπτά τα οφέλη που προσφέρει η φύση υπέρ της υγείας και της ευημερίας”.

“Η υγιής φύση συνιστά σημαντικό παράγοντα στην παροχή της δημόσιας υγείας, μειώνοντας τις ασθένειες και προάγοντας την καλή υγεία και ευημερία. Οι πράσινες λύσεις προσφέρουν τριπλό όφελος για την υγεία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι ποιοτικοί χώροι πρασίνου και γαλάζιου σε αστικές περιοχές στηρίζουν την υγεία και την ευημερία, προσφέροντας χώρους για φυσική δραστηριότητα, χαλάρωση και κοινωνική ενσωμάτωση, με τεράστια οφέλη για τις φτωχές κοινότητες”, καταγράφει η Κομισιόν.

“Οι χώροι πρασίνου και γαλάζιου εξασφαλίζουν δροσιά στις πόλεις κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα, περιορίζουν τα ύδατα των πλημμυρών, μειώνουν την ηχορύπανση και υποστηρίζουν την αστική βιοποικιλότητα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πολλοί σχολιαστές εξέφρασαν μια ανανεωμένη εκτίμηση για τα οφέλη που προσφέρει στην ψυχική υγεία και ευημερία η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και γαλάζιου, ιδιαιτέρως σε αστικές περιοχές”, σημειώνει η Κομισιόν.