Κύπρος

Γενικός Ελεγκτής: Το ΥΠΕΣ αρνείται να μας δώσει στοιχεία για τις πολιτογραφήσεις

Ανακοίνωση αναφορικά με τον έλεγχο που διεξάγει γύρω από το επενδυτικό πρόγραμμα παραχώρησης υπηκοοτήτων εξέδωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέροντας ότι λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών αρνήθηκαν να παραδώσουν στοιχεία που ζητήθηκαν αναφορικά με τις πολιτογραφήσεις.

«Χθες, 31.8.2020, λειτουργοί της Υπηρεσίας μας, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, μετέβησαν στο Υπουργείο και έλαβαν κατάλογο (χωρίς ονόματα) όλων των πολιτογραφήσεων που έγιναν μετά τις 21.5.2018 και αντίγραφο φακέλων για 5 περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα πρόσφατα δημοσιεύματα του ξένου τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, οι οποίες, λόγω της στάθμισης κινδύνου που ακολουθείται σε περιπτώσεις δειγματοληπτικού ελέγχου, είχε κριθεί ότι θα έπρεπε να περιληφθούν στο δείγμα ελέγχου. Στη βάση του καταλόγου που λήφθηκε, η Υπηρεσία μας καθόρισε σήμερα, μετά από πρόσθετη δομημένη δειγματοληψία, άλλες 15 περιπτώσεις και λειτουργοί της Υπηρεσίας μετέβησαν στο Υπουργείο ώστε να λάβουν αντίγραφο του φακέλου και των περιπτώσεων αυτών. Η αρμόδια λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών μας ενημέρωσε ότι έχει οδηγίες να μην δώσει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, εν αναμονή γνωμάτευσης που έχει ζητηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ζήτημα ενδεχόμενης απώλειας εσόδων από το κράτος

Μέχρι στιγμής η Ελεγκτική Υπηρεσία που εξετάζει περιπτώσεις πολιτογραφήσεων μετά την τροποποίηση του Προγράμματος στις 21/5/2018, περίοδο που δεν εξετάζει δηλαδή η τριμελής Επιτροπή που όρισε το Υπουργικό, έλαβε κατάλογο 5 περιπτώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών οι οποίες περιλαμβάνονται στα δημοσιεύματα του Al Jazeera.

«Σε περίπτωση που η τυχόν άρνηση της Κυβέρνησης βασιστεί σε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα τότε, κατά την άποψη μας, αρμόδιο για επίλυση του θέματος θα είναι το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο, με βάση το άρθρο 139 του Συντάγματος, κέκτηται αρμοδιότητα να αποφασίζει οριστικώς και αμετακλήτως σε κάθε προσφυγή που αφορά σύγκρουση ή αμφισβήτηση εξουσίας ή αρμοδιότητας εγειρομένης μεταξύ οιωνδήποτε οργάνων ή αρχών της Δημοκρατίας. Τονίζουμε τη σοβαρότητα του θέματος. Από μία εντελώς προκαταρκτική επισκόπηση των 5 φακέλων που έχουμε λάβει, προκύπτουν σοβαρά θέματα ενδεχόμενης απώλειας δημοσίων εσόδων, τα οποία η Ομάδα Ελέγχου που έχει συσταθεί θα διερευνήσει ενδελεχώς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα οποία ακολουθεί η Υπηρεσία μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι σκοπός της έρευνας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να διερευνηθούν οι διαδικασίες παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά, και άλλα πρόσωπα που μετείχαν σε συναλλαγές στα πλαίσια σχετικών επενδύσεων, έτυχαν του κατάλληλου φορολογικού χειρισμού από το Τμήμα Φορολογίας.